Analog (3)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Surub (16)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Abutment Ti (6)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Ti-Base (8)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Castable Abutment (9)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Scan Body (1)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Bont de transfer (4)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Bont de vindecare (15)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Locator (5)

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..

Compatibil cu: Nobel Branemark®, Avinent®, Phibo-Defcon TSH®, Eckerman®, Mozo Grau®..